Hoppa till huvudinnehållet

Brandfarliga arbeten

Den här utbildningen är likställd med Brandskyddsföreningens utbildning Heta arbeten.

Person som svetsar

Om kursen

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand. OBS! Vi tar endast grupper om minst åtta personer. 

Nästa kurstillfälle: Skicka in en bokningsförfrågan här

Person som svetsar

Brandfarliga Arbeten är en certifierad utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter inom området.

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Lagstiftning och försäkringar
 • Brandkunskap
 • Förebyggande brandsäkerhet
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Tillståndsansvarig
 • Praktisk släckövning
 • Övningsuppgifter
 • Certifieringstest

Kursmål:

 • Certifikat som uppfyller försäkringsbolagens krav på ”Heta Arbeten”
 • Kunskaper i brandkunskap, riskhantering och säkerhetsregler
 • Kunskaper i brandsäkert utförande

Tidsåtgång: Cirka 6-7 timmar. 

Antal: Max 20 stycken deltagare per kurstillfälle.

Mat: Lunch och fika ingår.

Utbildningsplats: På Järfälla brandstation eller vid större beställning kan vi åka ut till er.

Certifiering: Deltagaren gör detta digitalt med smartphone, dator eller surfplatta.

Övrigt:

 • Kräver ID-kontroll
 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis
 • Certifikat utfärdas av SVEBRA (digitalt eller plastkort)
 • Giltighetstid 5 år
 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas sker genom SVEBRA om samtycke lämnats