Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar – sotning

Tjej med sotargrejer

Frågor och svar – sotning

Svar på vanliga frågor som Brandkåren Attunda får angående sotningen.

Vilka är våra sotare?

Brandkåren Attunda har sex medlemskommuner. I varje kommun finns det en upphandlad sotare som har till uppgift att utföra rengöring och brandskyddskontroll. Vem som är sotare i din kommun.

siluett av sotare i solnedgång

Finns det lagkrav på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll?

Ja, lagen om skydd mot olyckor (kapitel 3 §4) reglerar detta och det är kommunens ansvar att det utförs. 

Vad kostar det för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll?

Kostnaden för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av eldstäder framgår av kommunens taxa.

Finns det lagkrav på rengöring av imkanaler?

Nej, det finns idag inget lagkrav på rengöring av imkanaler i privatbostäder. 2004 tog dåvarande Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bort kraven på rengöring av imkanaler för privatpersoner. Brandkåren Attunda har idag ingen särskild rekommendation om detta annat än att man regelbundet ska kontrollera och rengöra sin spisfläkt och filter. 

Vad kostar det att göra rent imkanaler?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att göra rent imkanaler, varför det är fritt att välja vilken firma man vill för rengöring. Det är då lämpligt att ta in pris från flera entreprenörer för att få en bättre bild av kostnaden.

Ringer kommunens sotare för att boka tid? 

Nej, ingen av våra kommuners sotare bokar i dagsläget tid genom att ringa upp via telefon. Idag skickar de ut en avisering med datum och tid via post. Om ni får ett samtal får någon som uppger sig för att vara sotare kontrollera då att det verkligen är från sotningsentreprenören i din kommun. Sotaren i din kommun.

Med vilket intervall ska sotning ske?

Om du har en öppen spis/kamin och inte använder den för huvudsaklig uppvärmningskälla ska den rengöras vart tredje år och brandskydd kontrolleras vart sjätte år. Annars är fristen för rengöring och brandskyddskontroll beroende på vilken typ av eldstad det gäller och hur mycket den används. Här kan du hitta vilken frist som gäller för dig.

Kan jag avbeställa en bokning från en annan sotningsfirma?

Enligt konsumentköplagen ska det vid försäljning av en tjänst via telefon tydligt framgå att det är 14 dagars ångerrätt. Om det inte tydligt har beskrivits i samtalet gäller 1 års ångerrätt. Om du har frågor eller vill diskutera hur det är i ditt fall kan du vända dig till din kommuns konsumentvägledare. Telefonnummer och kontaktvägar får du lättast via kommunens webbplats.