Hoppa till huvudinnehållet

Bostadsfastighetsägare

Råd och vägledningar för brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare hittar du på denna sida.

Husbygge i trä

Ansvar för brandskydd

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden (det vill säga fastighetsägaren) och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna. Lagen om skydd mot olyckor uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas av ägaren. Vissa delar av ansvarsfördelningen regleras förslagsvis i hyresavtal eller andra avtal.

Informationsmaterial

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare.

Vägledning för framkomlighet gällande utrymning

Information till bostadsrättsföreningar i underhåll och tillgänglighet av befintliga räddningsvägar och uppställningsplatser.

Beställ gratis på MSB

Råd och checklistor för brandsäkerhet på olika språk finns att ladda ner på Brandskyddsföreningens webbplats.