Hoppa till huvudinnehållet

Trädgårdsavfall

Under våren passar många husägare på att röja i sina trädgårdar, detta avfall klassas som bioavfall och regleras i avfallsförordningen. Det är kommunen som ansvarar för avfallsförordningen.

Trädgårdsavfall

Trägårdsavfall

Det är alltid säkrast och ur miljösynpunkt bäst att köra sitt trädgårdsavfall till en återvinningscentral.

Man som eldar trädgårdsavfall

Det här behöver du göra innan du eldar i din trädgård. 

  • Kontrollera om din kommun har tillåter avsteg från avfallsförordningen.
  • Där efter måste du kontrollerar gällande brandriskprognos. Om eldningsförbud är utfärdat får du inte elda överhuvudtaget.
  • Säkerställ att du har har minimerat risken för brandspridning samt har utrustning för brandsläckning på plats.
  • Eldning sker alltid på egen risk!

Vad gäller i min kommun?

Beslut av eldning tas dels av Länsstyrelsen gällande eldningsförbud och dels av varje enskild kommun gällande miljö och hälsoperspektiv.

Ta reda på vad som gäller i din kommun när det gäller eldning av trädgårdsavfall nedan.