Hoppa till huvudinnehållet

Knivsta brandstation

Knivsta brandstation

Knivsta brandstation

Brandstationen i Knivsta är bemannad med heltidspersonal dagtid mellan 06:30-17:30 med en utryckningstid på 90 sek. Övrig tid är det RIB-personal som har beredskap i hemmet, då med en utryckningstid på fem minuter. Stationen har ca. 200 larm/år.

Brandbil vid Knivsta brandstation

Knivsta kommun är den enda av Brandkåren Attundas medlemskommuner som inte tillhör Stockholms län utan Uppsala län. Kommunen karaktäriseras som en växande pendlarkommun med småstadskaraktär. Den består till stor del av landsbygd med främst två tätorter, Knivsta och Alsike samt så angränsar den till Mälaren längs västra delen.

Kommunen hade vid årsskiftet 2022/2023 en befolkning om 20 300 invånare. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 26 300 invånare år 2026. Stationens utformning är skapad för att kunna växa i takt med kommunens ökade antal invånare.

Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, tankbil, terrängfordon och gummibåt.

Distriktschef för Knivsta brandstation

Per Jonsson är distriktschef för Knivsta (och även Sigtuna).

Kontaktuppgifter:
tel 070-684 48 31, e-post

Bild på distriktschef Per Jonsson
Rökdykare i bild

Knivstas brandgrupper 

Knivsta brandstation bemannas dagtid mellan 06:00-17:30 med en styrka som har utryckningstid på 90 sekunder. Övrig tid är det RIB-personal som har beredskap i hemmet med en utryckningstid på 5 minuter.

Förebyggande avdelning

På stationen finns ett team med brandingenjörer och brandinspektörer att vända sig till för råd och vägledning inom exempelvis tillsynsfrågor och frågor om brandfarlig vara. Du når dem här.

Brandinspektör och brandingenjör i samtal
Brandman tvättar brandslang

Brandslangar och beklädnad

På Knivsta brandstation tvättas och kontrolleras alla våra brandslangar. Här arbetar också de som är ansvariga för larm- och skyddskläder.

Hitta till oss och adress

Karta (öppnas i nytt fönster)

Besöksadress: Gredelbyleden 23A, 741 42 Knivsta
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post