Hoppa till huvudinnehållet

Våra samarbetspartners

Två pusselbitar fogas samman

Tillsammans är vi starkare

Brandkåren Attunda har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, såsom Länsstyrelsen, Regionen, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och Försvarsmakten.

Vi har även ett starkt samarbete med andra räddningstjänster i regionen och med våra medlemskommuner. Genom att arbeta tillsammans blir vi bättre rustade för att nå våra mål om ett tryggt och säkert samhälle.

Syftet med våra samarbeten är att vid kris- och olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser, hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Bild från RC-mitt

RRÖS: Räddningsregion östra Svealand

Brandkåren Attunda ingår i Räddningsregion östra Svealand (RRÖS). SSBF samarbetar genom RRÖS med Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Eskilstuna, Räddningstjänsten Flen, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Mälardalen, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Strängnäs, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Sörmlandskustens räddningstjänst och Uppsala brandförsvar.

Samarbetet innebär att den resurs som snabbast kan vara på plats, och som är lämplig för händelsen, används vid nödlägen oavsett kommun- eller organisationstillhörighet. Både räddnings- och ledningsresurser larmas gränslöst i syfte att möta de hjälpsökandes behov på ett effektivt sätt.

Gemensam övergripande ledning och räddningsledningssystem

De 13 ingående räddningstjänsterna har gått samman i en gemensam övergripande ledning och räddningsledningssystem som utgår från Räddningscentral Mitt (RC Mitt) och Räddningscentral Öst (RC Öst). 

Samverkan inom RRÖS syftar till att bygga gemensam förmåga, slagkraft, uthållighet, redundans och ett effektivt resursutnyttjande där administrativa gränser inte ska begränsa hjälpen till den enskilde.  Samverkan inom RRÖS möjliggör gemensamma specialförmågor och att vi kan nyttja varandras specialförmågor.

SSR: Samverkan Stockholmsregionen - trygg, säker, störningsfri

Samverkan Stockholmsregionen (SSR) är ett gemensamt aktörsnätverk mellan samhällsaktörer i Stockholms län som tillsammans verkar för en trygg, säker och störningsfri region. Samverkan Stockholmsregionen ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemmar. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att vi står starkare tillsammans vid händelser och störningar inom regionen.

Övergripande målsättning

Samverkan Stockholmsregionen syftar till att säkra en hållbar, effektiv samverkan och en ökad gemensam förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser i Stockholmsregionen. Den övergripande målsättningen inom SSR är att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen i vardag, kris och höjd beredskap. Läs mer om SSR här.

Krissamverkan C-län 

Krissamverkan C-Sam gäller i första hand vid större händelser som berör Uppsala län, men C-Sam kan även stödja andra län vid begäran. Knivsta kommun är avtalspart, men Brandkåren Attunda ingår i inriktande och samordnande arenor.

Våra medlemskommuner

Tillsammans med våra medlemskommuner arbetar vi för att utbilda och informera medborgare och personal inom olika verksamheter om grundläggande brandskydd och säkerhetstänkande. Ett antal aktiviteter genomförs i varje distrikt, som exempelvis ...

 • hembesök i samverkan med fastighetsägare för att informera om brandsäkerhet i hemmet
 • riktade insatser mot riskgrupper i vårt samhälle som är särskilt utsatta
 • trygghetsvandringar med andra trygghetsaktörer
 • utbilda skolungdomar i årskurs 4 och 7 om brandskydd i hemmet och anlagd brand
 • kontroll av skolor (för att minska risken för anlagda bränder)
 • kontroll av badplatser (för att minska antalet skadade och omkomna)
 • kontroll av flerbostadshus och bostadsområden (
 • öppet hus tillsammans med andra trygghetsaktörer.

Varje distrikt har även särskilda projekt som genomförs i samarbete med andra samverkansaktörer, som exempelvis ...

 • projekt "Tjejer oxå" (arbeta med elever i riskzonen)
 • förstärkt brandskydd för äldre
 • medverkan på olika ungdomsfestivaler
 • hjälpa kriminella från kriminalitet.
Bild från Upplands-Bro beredskapsdagar

Bild från Upplands-Bros beredskapsdagar 2023.