Brandkåren Attunda

Brandsäkerhet i hemmet

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme.

Läs mer

Besöksrestriktion

För att förhindra smittspridning i samband med covid-19 utbrottet har vi infört särskilda besöksrestriktioner på våra arbetsplatser.

Läs mer om besöksrestriktionen

Brandvärn

Under våren startade Brandkåren Attunda upp ett brandvärn. Syftet är att tillföra mer personalresurser vid större olyckor och under höjd beredskap.

Läs mer om brandvärn

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 går Brandkåren Attunda över till att använda en digital officiell anslagstavla enligt den nya kommunallagen.

Digital anslagstavla

Personuppgifter

Brandkåren Attunda behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter.

Läs mer
;