Hoppa till huvudinnehållet

Förebygga.
Rädda.
Skydda.

Brandkåren Attunda är en drivande samhällsaktör som förebygger, räddar och skyddar.

Brandmän i larmställ

Följ med rakt in i vår vardag!

Följ med oss under två minuter där vi genom denna film vill förmedla en tydligare bild av vår verksamhet och vidden av vårt uppdrag. Filmen är en del av vårt informationsarbete och ska verka för att öka förståelsen och kunskapen om Brandkåren Attunda samt vår roll i våra medlemskommuner.

»Vi vill väcka ditt intresse att lära dig mer och öka din vilja att tillsammans med oss skapa ett säkrare samhälle.«

Bakgrundsbild