Brandkåren Attunda

Bär reflex - syns i mörker!

När det blivit mörkt ute är det viktigt att synas i trafiken. Omkring 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att bära reflexer syns du bättre och minskar risken för att råka ut för en olycka.

Information om reflexer

Brandsäkerhet i hemmet

Se till att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma. En brandvarnare låter dig sova gott och vakna fort. En brandsläckare och brandfilt hjälper dig när olyckan är framme.

Läs mer

Säkerhet på isen

För många är det en lockelse att gå ut på isen en fin vinterdag. Men det finns anledning att vara försiktig, inte minst på hösten och sent på vårvintern. Fälj våra enkla råd för att ge dig ut på isen på ett säkert sätt.

Läs om issäkerhet

Öppet hus

Den 27 april drar vi igång med första öppet hus på brandstationen i Järfälla och det sista avslutas på brandstationen i Knivsta den 12 oktober.

Läs mer om öppet hus

Brandvärn

Under våren startar Brandkåren Attunda upp ett brandvärn. Syftet är att tillföra mer personalresurser vid större olyckor och under höjd beredskap.

Läs mer om brandvärn

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 går Brandkåren Attunda över till att använda en digital officiell anslagstavla enligt den nya kommunallagen.

Digital anslagstavla
;