Hoppa till huvudinnehållet

Brandsläckare

Brandsläckare

Brandsläckare

För hemmabruk rekommenderas 6 kg pulversläckare. Det är bra om den har standardmärkningen SS-EN 3-7. Då är den accepterad av både branschen och myndigheterna.

Brandsläckare

Hur kontrollerar jag min pulversläckare?

  • Tryckmätaren ska visa grönt
  • Slangen ska vara hel
  • Plomberingen ska sitta kvar
  • Läs bruksanvisningen

Varför pulversläckare?

Med 6 kilos pulversläckare har även ovana personer goda förutsättningar att släcka de bränder som kan uppstå i ett hem. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare.

Alla pulversläckare går dessutom att använda i elektrisk utrustning och är relativt underhållsfria om de förvaras inomhus. Pulver har också en god förmåga att komma runt i vinklar i rummet. Det transporteras runt med hjälp av luftrörelserna i brandrummet.

Saneringskostnaderna ett överkomligt problem

Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett överkomligt problem.

I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada. Du kan även kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.

Så här använder du en brandsläckare:

  1. Dra ur säkringen.
  2. Lossa slangen.
  3. Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  4. Gå nära branden och huka dig ner.
  5. Tryck in handtaget.
  6. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

OBS! Man kan bara använda brandsläckaren en gång. Sedan måste den lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara sprutat lite. En gammal brandsläckare ska lämnas in på kommunens återvinningscentral. Omladdning av brandsläckare görs av företag för brandredskap, men kostnaden brukar vara betydligt högre än att köpa en ny.