Hoppa till huvudinnehållet

Gasolhantering i husbil och husvagn

Gasol i sig är inte giftig, däremot mycket brandfarlig. Här får du råd och tips för säker hantering och förvaring.

Bild på husbil i naturen

Hanterar du gasolen rätt i din husvagn eller husbil?

Gasol är ingen giftig gas, men den är mycket brännbar och explosiv. Läckande gasol kan dessutom orsaka kvävning eftersom den tränger undan syre.
Två gasolflaskor i husbil
För att förhindra olyckor i samband med gasolhanteringen är det viktigt att:
  • kontrollera gasolinstallationerna regelbundet 
  • inspektera packningen på anslutnings-/reduceringsventilen till gasoltuben lite då och då. Byt packning om den är skadad
  • se till att gasolskåpets ventilation är öppen
  • se till så att gasolflaskorna inte ligger ner, då fungerar inte säkerhetsventilen
  • se till att gasolutrusntingen är placerad med tillräckligt avstånd från brännbart material. Minst 60 cm om inga andra instruktioner finns.
  • inte använd skåpet för att förvara lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd
  • byta ut gasolslangar om du upptäcker torrsprickor
  • installera gasollarm.
Observera att gasolkontrollen numera inte ingår i den obligatoriska besiktningen av din husvagn eller husbil så du måste själv boka det med besiktningsfirman!

Informationsfilm från MSB om säker gasolhantering.