Hoppa till huvudinnehållet

Elda i skog och mark

Lägerelden ger en extra krydda på friluftslivet, men allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld. När du eldar är det du som ansvarar för att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter.

Eldstad i skog

Elda säkert och på rätt sätt

Du ska alltid vara försiktig när du eldar eller grillar och bedöma om väderleken är lämplig. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten. Under förutsättning att kommunen tillåter eldning av miljö- och hälsoskäl är eldning normalt tillåten i mindre omfattning.

Aktuella kartor för eldningsförbud i din kommun hittar du via Krisinformation.se.

Aktuella kartor för brandrisk hittar du via SMHI eller via appen Brandrisk ute.

Läs mer om eldningsförbud på sidan: Eldningsförbud

Kika på MSB:s informationsfilm om hur du eldar säkert!

Appen BRANDRISK UTE hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.