Hoppa till huvudinnehållet

Personuppgifter

Brandman kliver in i brandbil

Behandling av personuppgifter

Brandkåren Attunda behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) i all hantering av personuppgifter.

person skriver på dator

Här kan du läsa om hur vi arbetar med personuppgifter som du lämnar till oss eller som överförs till oss från andra parter och vilka rättigheter du som invånare har.

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en fysisk person som är i livet. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • postadress
  • e-postadress
  • fastighetsbeteckning
  • registreringsnummer
  • bankuppgifter
  • fotografi (om personen på bilden går att identifiera)
  • IP-adress eller cookie
  • faktorer som är specifika för en persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Varför behandlar Brandkåren Attunda personuppgifter?

Uppgifterna behandlas för att Brandkåren Attunda ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, företagare och andra myndigheter. Exempel på behandling är alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, överföring och bearbetning.

Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

Brandkåren Attunda kan lämna ut uppgifter till tredje part om denna utför tjänster inom vår verksamhet. Brandkåren Attunda har då ett personbiträdesavtal med utföraren. Brandkåren Attunda lyder under offentlighetsprincipen, vilket gör att vi kan behöva lämna ut allmän handling på begäran.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Brandkåren Attunda har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Tydliga regler säkerställer att uppgifter inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att Brandkåren Attunda ska kunna fullgöra sina skyldigheter och nödvändig myndighetsutövning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas och kan begära rättelse, överföring eller begära begränsad behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Denna rätt gäller dock inte om det finns en lag som kräver att uppgifterna lagras. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra Brandkåren Attundas myndighetsutövning och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte.

Hur gör jag för att få veta om Brandkåren Attunda hanterar mina personuppgifter

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Brandkåren Attunda ska du kontakta oss på telefon 08-594 696 00 eller e-post. Brandkåren Attunda skickar ditt registerutdrag via post till den adress där du är folkbokförd.

Stöd och hjälp

Om du behöver hjälp med personuppgiftshantering kan du i första hand kontakta vårt Dataskyddsombud på telefon 08-594 696 00 eller e-post. Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du få stöd av Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller e-post.

Läs mer

Personuppgifter och filmat material via kroppskamera eller drönare

Under vissa insatser och övningar använder vi kroppskameror eller så kallade drönare för att dokumentera det som händer. Kroppskamerorna sitter på personalens hjälmar. Filminspelningarna använder vi för att utvärdera och ta till vara på erfarenheter från insatserna och på så sätt bli en ännu bättre och mer effektiv räddningstjänst.

Att vi filmar vissa insatser och övningar kan innebära att dina personuppgifter kommer att behandlas av oss, i de fall du förekommer på en film. Vi vill därför informera om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har och vart du kan vända dig om du har klagomål.

Utgångspunkten är att privatpersoner inte ska filmas. Om en privatperson ändå förekommer på film ska personen maskas eller klippas bort innan filmen sparas.

En räddningstjänst ska enligt lag biträda vid den utredning som polisen eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka. För att uppfylla den skyldigheten kan brandförsvaret därför tillhandahålla originalsekvenser av filmer till brottsbekämpande myndigheter där identifierbara personer förekommer på filmmaterialet.

Läs mer här om rättsliga grunder och varför vi filmar med kroppskameror och drönare.