Hoppa till huvudinnehållet

Vårt brandvärn

Medlemmar ur brandvärnet släcker gräsbrand

Vid en större skogsbrand kallar vi genast in en elektriker och en lärare ... 

... det vill säga Brandkåren Attundas brandvärn!

De frivilliga i Brandkåren Attundas brandvärn tar med sig en rad kompetenser in i Brandkåren Attunda. De arbetar normalt som sjuksköterskor, lärare, logistiker, ingenjörer, brandmän, elektriker, studenter, djurskötare och tekniker, bland annat. Flera har erfarenhet från Försvarsmakten och olika körkortskompetenser.

Medlemmar ur brandvärnet släcker gräsbrand

Brandvärnets huvudsakliga uppgift är att förstärka ordinarie räddningstjänst och då i första hand vid personalkrävande skogsbränder. Brandvärnet har under åren utbildats till att kunna hantera även andra uppgifter. Till exempel att hjälpa till vid översvämningar

Brandvärnet bildar med sin mångfald en kompetent förstärkning till Brandkåren Attunda vid större olyckor och är en stor hjälp.

Har du frågor om Brandkåren Attundas brandvärn?

Kontakta distriktschefen för Sigtuna brandstation: Per Jonsson.