Hoppa till huvudinnehållet

Förbundsledning

Brandhjälmar i förgrunden i kontorslandskap

Förbundsledning

Här presenteras chefer och ledare inom Brandkåren Attunda. Du når oss via e-post eller vår växel på telefon 08-594 696 00.

Förbundsdirektör Martin Öhrstedt

Bild på förbundsdirektör Martin Öhrstedt.

För att skicka e-post till någon av våra medarbetare, skriver du fornamn.efternamn@brandkaren-attunda.se. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Förbundsdirektör och räddningschef: Martin Öhrstedt, e-post
Administrativ chef: Michael Obua, e-post
Ekonomichef: Maud Brewitz e-post
Strateg myndighetsutövning: Sabina Gustavsson, e-post
Strateg operativt system: Sten Andersson, e-post
Teknisk chef: Tomas Wrådhe, e-post

För kontakt med våra distriktschefer, se våra brandstationer.