Hoppa till huvudinnehållet

Vår organisation

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Organisationskarta

Varje distrikt består av distriktschef, brandinspektörer, brandingenjörer samt brandgrupper. Förbundsledning och administration är placerade på Sollentuna brandstation. Vi är cirka 255 anställda, varav ett femtiotal av dessa är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. Organisationen är mansdominerad då kvinnor utgör 14 % av personalen.

Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. Vi vill tillsammans med kommunerna och dess invånare arbeta för att antalet omkomna och skadade i bränder och olyckor ska minska samt att mindre ska förstöras i samband med sådana incidenter.

Brandkåren Attunda arbetar i processer för kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling. Att arbeta i processer innebär ett systematiskt tänkande där ett arbetsmoment kan ses som en cykel som kontinuerligt återkommer samtidigt som man arbetar med att metodiskt förbättra arbetet.