Hoppa till huvudinnehållet

Trapphus

Vet du hur du ska bete dig om det börjar brinna i ett flerbostadshus? Här har vi samlat tips och vägledning till dig.

Rök i trapphus

Trapphuset är din utrymningsväg

Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning. Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.

Nödutgångsskylt

Håll fritt från förvaring

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ är svår att få till, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras.

Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning. Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt.

Trapphusanslag om brandskydd

MSB har ett trapphusanslag med tips på hur man bäst skyddar sitt trapphus från brand. Du kan ladda ned och skriva ut anslaget och sätta upp det i ditt trapphus.