Hoppa till huvudinnehållet

Är du förberedd vid en kris?

Här har vi samlat information om hur du bäst kan förbereda dig för att vara redo vid en kris eller olycka. Om den sker är det bra att veta hur man kan och bör agera.

Mörka moln som tornar upp sig

Vid kris- och olyckshändelser

En olycka som drabbar en person kan bli en kris för den enskilde. Men en kris kan också drabba hela samhället. När det oväntade händer har du som individ, liksom berörda samhällsaktörer, ett ansvar att agera och hantera det som inträffat.

Numret 112 i bild

Viktiga telefonnummer

Att kunna ringa efter hjälp, få information eller ge information är jätteviktigt i en kris. Här nedan är de viktigaste kontakterna som är bra att komma ihåg.

På sidan om Min beredskap kan du läsa om hur du kan förebereda dig för det oväntade.

 • 112 – Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 1177 – Sjukvårdsrådgivning
 • 114 14 – Polisens nummer vid icke-akuta händelser
 • 113 13 – Informationsnummer vid olyckor och kriser

Ring 112 om du akut behöver:

 • Ambulans
 • Räddningstjänst/Brandkår
 • Polis

 • Flygräddningstjänst
 • Sjöräddningstjänst
 • Fjällräddningstjänst

 • Giftinformationscentralen
 • Socialjouren
 • Jourhavande präst
 • Narkotikatipset

Respektera att 112 är ett nödnummer! Ring inte 112 annat än i akuta nödsituationer!

113 13 informationsnummer

113 13 är ett nationellt informationsnummer där du kan få information vid större olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara större stormar, influensaepidemier, pandemier, större trafikolyckor och jordskalv. Via detta telefonnummer kan du också lämna information.

Mer information om 113 13 hittar du på sosalarm.se

Krisinformation.se

På den nationella webbplatsen krisinformation.se kan det också finnas information om krisen. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen.

Läs mer på krisinformation.se

Kommunens webb och växel ger information

Kommunernas ordinarie växelnummer kommer också att fungera som upplysningscentral vid en krishändelse.

Vid allvarliga händelser kommer kommunernas webbplatser att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten. Du kommer att hitta informationen på kommunens startsida.