Hoppa till huvudinnehållet

Vår värdegrund

Vår vision är att göra den skadefria kommunen möjlig. För att lyckas med vårt uppdrag har vi tagit fram en gemensam värdegrund som formuleras genom fyra värdeord. Våra värdeord – mod, omtanke, respekt och professionalism, vägleder oss i det dagliga arbetet med våra invånare, medarbetare, kollegor och partners.

Ordmoln med värdegrundsord

Mod

Mod gör att vi vågar ta ställning, stå upp och försvara människors olikheter och allas lika värde.

Omtanke

Omtanke om våra medmänniskor såväl invånare, medarbetare, kollegor och partners. Vi visar personlig omtanke i våra möten. Vårt ledarskap är värdebaserat och vi leder med omtanke.

Respekt

Respekt och förståelse för varandras olikheter och våra olika roller. Vi pratar med varandra, inte om varandra. Vi bjuder in till dialog och visar tillit och förtroende.

Professionalism

Professionella i varje del av organisationen. Vi har kunskap och kompetensen att utföra våra uppgifter och prioritera rätt saker för att lyckas med vårt uppdrag.