Hoppa till huvudinnehållet

Eldningsförbud

Valborgseld

Om eldningsförbud

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Det finns två nivåer av eldningsförbud:

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att bränna, elda och grilla med fasta bränslen (ved, kol, ris etc) utanför sammanhållen bebyggelse. Detta gäller även områden nära skog och mark där eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller anordning avsedd för matlagning. Det är också tillåtet att grilla på allmän plats i fasta grillplats utformad så att risken för brandspridning är låg.

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att bränna, elda och grilla med fasta bränslen (ved, kol, ris etc) utanför sammanhållen bebyggelse. Förbjudet gäller även fasta grillplatser på allmän plats.

Det är förbjudet att använda pyroteknik samt att förbränna gas- eller vätskeformiga bränslen.

Utrustning för matlagning som drivs av el, gas eller vätska är tillåten att använda utanför sammanhållen bebyggelse, under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för brandspridning är låg.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i samråd med räddningstjänsten och SMHI:s brandprognos. Utifrån den informationen och de förhållanden som i övrigt är kända bedöms om det aktuella beslutet om eldning bör förändras.