Hoppa till huvudinnehållet

Sotning

Bild på sotare

Sotningsentreprenör kontrollerar brandskyddet

Brandkåren Attunda verkar som tillsynsmyndighet för sotarna och gör årlig revision av sotningsverksamheten. Det är Brandkåren Attundas förbundsdirektion som fastställer taxor för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning och följer direktiven från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Person framför eldstad

Kommunen har avtal med sotare (sotningsentreprenör) som utför den lagstadgade rengöring och kontroll som ska ske av eldstäder. Både rengöringen och kontrollen är reglerade vad gäller frist (tidsintervall mellan varje tillfälle) och vilket pris som gäller för arbetet.

Upphandlade sotare/sotningsentreprenör i din kommun

Lagar, föreskrifter & frister

Sotning

Sotaren rengör eldstäder, rökkanaler samt imkanaler i restauranger och större kök. Rengöringen bidrar till att öka ditt brandskydd. Sotaren kan också ge råd och anvisningar om dina eldstäder och imkanaler.

Brandskyddskontroll

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § ska alla eldstäder med tillhörande rökkanaler brandskyddskontrolleras efter de tidsintervaller som är fastställda av MSB. Hur ofta du behöver sota.

Sota själv

Möjlighet att själv eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten ska ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Läs mer här.

Taxor

Taxor i Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Frågor & synpunkter