Hoppa till huvudinnehållet

Våra taxor

Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver utföras på plats ute i verksamheterna.

Avgiftssystemet bygger på fastställda grundavgifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäckning för, tilläggsdebitering per påbörjad timme.

Tillsyn Lag (2003:778) om skydd mot olyckor eller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

Tillstånd brandfarlig vara

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig vara.

Tillstånd explosiv vara

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om explosiv vara.