Hoppa till huvudinnehållet

Visselblåsartjänst

Inom Brandkåren Attunda är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom verksamheten.

Tangentbord med visselpipa på.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en intern förtroendegrupp eller av en oberoende advokat vid risk för intressekonflikter. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Brandkåren Attundas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Rapporteringssidan finns på lantero.report/brandkarenattunda

 

SCAN ME!

Scanna QR-koden med din mobil så kommer du till vår visselblåsartjänst.

QR-kod till vår visselblåsartjänst