Hoppa till huvudinnehållet

Järfälla brandstation

Järfälla brandstation

Järfälla brandstation

Järfälla brandstation är belägen i östra delen av Jakobsberg och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän. 

Stationen invigdes 2010 och har cirka 900 larm per år där den utryckande styrkan är på väg inom 90 sekunder efter att larmet har gått. I byggnaden finns också ambulans stationerad.

Brandman drar ner jalusiet på brandbilens sida

Järfälla kommun karaktäriseras av sin belägenhet vid Mälarens strand och sina tre tätorter Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Barkarby knyts an till Jakobsberg via industriområdet Veddesta, men även via den nytillkomna stadsdelen Barkarbystaden som är under utbyggnad. 

Viktiga kommunikationer är bland annat Mälarbanan med tågtrafik och väg E18 som passerar genom kommunen. Järfälla har nära till natur och vatten med kustlinje mot Mälaren i väster. Vatten-/islivräddning hör till Brandkåren Attundas arbetsuppgifter, under såväl sommar som vinter.

Kommunen hade vid årsskiftet 2022/2023 en befolkning om 85 460 invånare. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till drygt 116 000 invånare år 2030.

Distriktschef för Järfälla brandstation

Magnus Andersson är distriktschef för Järfälla (och även Upplands-Bro).

Kontaktuppgifter:
tel. 08-594 697 66, e-post

Bild på distriktschef Magnus Andersson
Bild på brandbil som kör ut från stationen

Järfällas brandgrupper 

Järfälla brandstation bemannas av fyra operativa grupper dygnet runt, året om. 

När larmet går är den utryckande styrkan på väg inom 90 sekunder.

 

Förebyggande avdelning

På stationen finns ett team med brandingenjörer och brandinspektörer att vända sig till för råd och vägledning inom exempelvis tillsynsfrågor och frågor om brandfarlig vara. Du når dem här.

 

Två brandpersonal samtalar
Bild på saneringsenheten

Saneringsenhet

Brandstationen i Järfälla är också en av de nationella förstärkningsresurserna för sanering vid olyckor med farliga ämnen och har särskild utrustning för detta.

Hitta till oss och adress

Karta (öppnas i nytt fönster)

Besöksadress: Unionsvägen 8, 177 38 Järfälla
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post