Hoppa till huvudinnehållet

Efter en brand

Råd till dig som drabbats av en brand, vad du bör göra och tänka på.

Hus som brinner på landet

Att tänka på efter en brand hemma

Att drabbas av en brand kan vara en chockartad upplevelse. Att veta vad man bör göra och i vilken ordning kan vara svårt. Här får du våra råd och tips om vad du bör tänka på.

Bild av brinnande hus

Har du råkat ut för en brand i ditt hem av större eller mindre omfattning är det en uppskakande händelse som kanske också känns lite overklig. Det kan vara svårt att veta vad som ska göras när du står ensam kvar efter att branden är släckt.

Med den här informationen vill vi hjälpa dig en bit på vägen genom att berätta vilka du kommer i kontakt med, varför och vart du kan vända dig för att komma tillbaka till normalt vardagsliv så snabbt som möjligt.

Det kan vara många personer från olika hjälpinsatser som kan komma vilja prata med dig med anledning av branden, till exempel brandmän, sjukvårdare, poliser, restvärdesledare, försäkringstjänstemän. Allt beroende på skadornas omfattning.

Räddningsledare

Alla insatser leds av en räddningsledare från räddningstjänsten. Även räddningsledaren kan vilja prata med dig. Om du inte vet vem det är kan du fråga.

Hälsa

Har du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök och inte redan varit i kontakt med sjukvården bör du ta kontakt med närmaste akutsjukhus eller din husläkare eller vårdcentral.

Restvärdesskydd

Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över värdefulla möbler, tavlor med mera. Du talar själv om vad som är värdefullt.

Restvärdesledare

Vid mer omfattande skador och om flera försäkringstagare är drabbade kommer en restvärdesledare till platsen. Det är ett brandbefäl med stor erfarenhet. Restvärdesledaren är representant för försäkringsbolagen och kallar vid behov in olika saneringsföretag för att utföra det så kallade restvärdesarbetet. Det innebär bland annat att så snabbt som möjligt ta hand om skadad egendom.

Hemförsäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt. Finns det en restvärdesledare på platsen kontaktar också denne försäkringsbolaget, men du måste också själv ta kontakt och göra en skadeanmälan.

Restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Larmtjänst, försäkringsbolagens gemensamma organisation, utför arbetet med hjälp av olika entreprenörer. Respektive försäkringsbolag står för kostnaden.

Har du inte någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering. Har du frågor om saneringen tag kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Bostad

Har branden varit så omfattande att du inte kan bo kvar får du hjälp med akut och tillfälligt boende genom ditt försäkringsbolag.

Socialtjänsten kan hjälpa till med övernattning och mat till drabbade som saknar hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring och bostaden är förstörd kan du också vända dig till räddningsledaren för råd.

Om du lämnar bostaden, till exempel för att tillfälligt bo någon annanstans, bör du lämna uppgift till fastighetsägaren, restvärdesledaren eller Polisen var de kan nå dig.

Vatten, el, tele

Om det varit en mindre brand kontaktar du själv fastighetsägaren eller respektive leverantör. Vid mer omfattande bränder är det restvärdesledarens uppgift att vidta åtgärder för att vatten, el och tele kommer igång igen så snart som möjligt.

Polisen

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden: om det finns en teknisk orsak, om det är anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet.

Polisens uppgift är bland annat att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Ordningspolisen finns ofta på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset eller lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar. Räddningstjänsten gör också ibland utredningar av bränder.

Frågor och hjälp

Har du några frågor eller behöver hjälp med problem som branden orsakat kan du kontakta räddningstjänsten.