Hoppa till huvudinnehållet

Radhus

Känner du till vad som är viktigt när det gäller brandskydd om du bor i radhus? Här har vi samlat den viktigaste informationen för dig.

Bild på radhus i olika färger

Brandskydd i radhus

Bränder i radhus är ett generellt problem över hela landet. Brister i brandskyddet kan finnas oavsett vart eller när ett radhus uppfördes. Med anledning av detta vill vi på Brandkåren Attunda uppmana alla radhusägare att tillsammans med era grannar undersöka hur brandskyddet i ert radhus är utfört.

Bild på 4 radhus i olika färger

Vad kan den enskilde kontrollera?

Då brandskyddet är gemensamt för alla bostäderna behöver kontrollen göras av alla radhuslägenheter tillsammans.

Brandavskiljning på vinden

Det är vanligt att avskiljande väggar på radhusvindar saknas helt, eller att det har gjorts håltagningar i väggarna för exempelvis kablar. Det är också vanligt förekommande att väggarna inte är byggda helt tätt mot yttertaket. Dessa brister innebär att en brand hastigt kan sprida sig till nästa vindsutrymme. Hur är den utförd i huset ni bor i?

Ventilerad takfot

I radhus kan det finnas en ventilerande takfot, det vill säga en ventilationsöppning till vinden mellan yttertaket och ytterväggen. Detta gör att en brand kan sprida sig hastigt upp på vinden via ett fönster, fasad eller mellan bostäderna. På detta sätt kan en brand kringgå den avskiljande väggen samt bjälklaget som motstår brand.

Brandvarnare är ett krav i varje bostad

Brandvarnare är det absolut bästa sättet att få en tidig varning om en brand uppstår. Vid öppen vind kan den enskilda föreningen överväga värmedetektering på vinden. Detta kan ske antingen med ett så kallat takfotslarm, en kabel som larmar vid utvändig brand som riskerar att sprida sig in till vinden via takfoten, eller värmedetektorer placerade på vinden.

Släck-utrustning och framkomlighet för brandkåren

Någon form av släck-utrustning bör finnas i varje hem. Detta kan exempelvis vara en brandsläckare på minst 6 kg pulver. Kontrollera även framkomligheten för brandkåren i området där ni bor. Det är tyvärr vanligt att vägar som ska användas av brandkåren vid brand är blockerade av sandlådor, stenar eller uppväxta träd. Detta kan fördröja en insats och bör kontrolleras regelbundet.

Mer information