Hoppa till huvudinnehållet

Anslagstavla

Välkommen till Brandkåren Attundas anslagstavla. Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser.

Förbundsdirektionens sammanträden under 2024

  • 26 Januari
  • 22 mars
  • 26 april
  • 14 juni
  • 25 oktober
  • 29 november

Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Anslag

Beslutsinstans: Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2024-04-26
Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-14
Datum då anslaget tas ned: 2024-06-30

 

Äldre mötesprotokoll:

2024-01-26

2024-03-22

2024-04-26