Hoppa till huvudinnehållet

Översvämning

Med ett förändrat klimat ökar risken för översvämning som kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar och störningar i avloppshantering, el och vattenförsörjning.

flicka i stövlar på vattenfylld väg

Så skyddar du dig och din fastighet

Klimatförändringar bidrar till ändrade nederbördsmönster och högre vattennivåer längs med kust, sjöar och vattendrag. 

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Genom länkarna nedan kan du läsa mer vad du kan göra föreunder och efter en översvämning och vilket ansvar samhället har för att förebygga och hantera översvämningar.