Hoppa till huvudinnehållet

Eldstäder i hemmet

Det är inte levande ljus som är den största brandorsaken i hus, i själva verket är det i eldstaden som de flesta husbränder startar. Lär dig mer om hur du eldar säkert här.

Man lägger in vedpinne i eldstad

Det är skönt med en varm brasa, men ...

... om du eldar för hårt, på fel sätt och inte hanterar sot och aska korrekt kan det gå illa.


Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:
• Köp rätt produkt för rätt ändamål.
• Installera rätt.
• Elda rätt.
• Sota regelbundet och ta hand om askan.

Hand som lägger in vedpinne i en brasa

Köp eldstad efter behov

Ditt behov av uppvärmning styr vilken eldstad du ska välja. Det finns eldstäder som värmer upp hela huset och det finns eldstäder som främst är till för trivselvärme.

Ska din eldstad fungera som trivselvärme eller stödvärme ska du satsa på en kamin, braskamin, kakelugn, eller öppen spis. Dessa värmer i första hand upp det rum de finns i. Ska du värma upp hela huset bör du däremot satsa på en värmepanna som sprider värmen via element.

Tänk efter före installation

Det är du som byggherre som är ansvarig för att installationen blir rätt utförd – även om du anlitar någon annan. Tänk på att följa monteringsanvisningarna.

Elda rätt

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Ofta går det in mer ved än vad skorstenen tål. En bra tumregel är att inte elda mer än tre kilo ved per timme och att låta eldstaden vila efter några timmar. Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. Elda med ved som har rumstemperatur för bästa effekt.

Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Kontrollera också att skorstenen är anpassad till din nya eldstad.

Sotning och aska

En lokal eldstad, exempelvis en braskamin, ska sotas regelbundet – minst en gång per år. Det är oavsett om det är sotaren eller du (då behövs medgivande från kommunen) som utför sotningen.

Aska och sotrester ska alltid läggas i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock. Det kan vara en plåthink eller liknande. Kärlet ska placeras på icke brännbart underlag, som exempelvis en stenplatta. Även om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Genom att hantera askan på rätt sätt minskar man betydligt risken för brand.