Hoppa till huvudinnehållet

Individanpassat brandskydd

Fler av våra äldre bor kvar hemma och behovet av individuell anpassning gällande brandskydd ökar. Här får du råd och tips kring individanpassat brandskydd.


Äldre man med käpp sitter hemma

Att skydda våra äldre och riskutsatta

Varje år omkommer runt hundra personer av brand i sina hem. Äldre personer och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Bygglagstiftningen ställer idag, ur brandsynpunkt, krav på bostäder där det förutsätts att den boende själv ska agera eller sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

I de fall där individen inte har förmåga att skydda sig mot risker i vardagen behöver samhället hjälpa till och anpassa exempelvis brandskyddet i bostaden till individens behov.

Se gärna informationsfilmen från MSB om hur det är att ha begränsade förmågor vid en brand.

Mer information och hjälp

De hem där individer med funktionsnedsättning bor är inte överrepresenterade när det gäller bränder, men det är hos dem konsekvenserna oftast blir störst. Nästan alla dödsbränder startar i hemmet.  En stor andel är spisrelaterade, rökning kan vara en annan orsak. Branden startar oftast där man befinner sig, i sängen eller i fåtöljen. Bränderna är ofta relativt små.

Här följer några exempel på riskgrupper där det sällan brinner i bostäderna, men där konsekvenserna (om det börjar brinna) kan bli stora när förmågan att agera är hindrad.

 • 80 procent är ensamstående.
 • Hälften har funktionshinder.
 • Nästan hälften är över 65 år.
 • Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år).
 • Många är påverkade av mediciner.
 • Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna.

Om du känner igen dig eller känner till en boende som stämmer in på dessa beskrivningar kan det finnas behov av att individanpassa den boendes brandskydd. I många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre och personer med funktionshinder eller andra utmaningar en chans att överleva även om de drabbas av en brand.

Grundläggande åtgärder 

Det finns ett antal åtgärder du själv, eller en närstående kan ta som kan minska risken för brand i hemmet.

 • Testa brandvarnaren
 • Se till att det finns en lätt brandsläckare och brandfilt i hemmet
 • Ersätt varm lampor som halogen-spotlights med kallare lågenergilampor
 • Se över elektrisk utrustning
 • Möblera för fria gångvägar

Skydd du kan ansöka om

Vissa större skyddsåtgärder kan ansökas om.

 • Spisvakt
 • Varseblivningshjälpmedel för exempelvis nedsatt hörsel
 • Brandvarnare kopplat till trygghetslarm
 • SMS-larmning för hörsel eller talskadade
 • Automatiskt släcksystem

För detaljerad information om varje åtgärd, besök MSB: Brandskydd för särskilt riskutsatta (msb.se)

Brandkåren Attunda hjälper gärna till

Känner du att det finns behov av att personal från Brandkåren Attunda utför ett hembesök hos dig eller en närstående, kan du kontakta oss via mejl eller ett telefonsamtal. Då besöker vi hemmet och gör en risk-inventering, samtidigt som att vi informerar om vilka åtgärder som kan göras.

Ladda ner informationsbladet från MSB för att lära dig mer om brandskydd i hemmet!