Hoppa till huvudinnehållet

Vår vision & vårt uppdrag

Brandkåren Attunda arbetar för att göra din vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära dig.

En brandinspektör och en brandingenjör i bild

Vår vision

Det olycksfria samhället må vara en utopi, men hur kan vi sträva efter något annat än det?

Vår vision är en framtidsbild som driver till handling. Den fungerar både som bränsle och vägvisare, och den motiverar våra medarbetare och hjälper oss att fatta strategiskt viktiga beslut. 

Bildblock med vår vision inskriven, den lyder ”Brandkåren Attunda är en drivande samhällsaktör som förebygger, räddar och skyddar. Ingen skadas eller omkommer och mindre förstörs.”

Visionen är en långsiktig och övergripande inriktning för verksamheten. För förbundets del innebär det att relationen mellan kommunerna och förbundet förtydligas, med förbundet som en naturlig del i det samlade säkerhets- och trygghetsarbetet i kommunerna.

Vårt uppdrag

På våra brandstationer finns räddningspersonal som är redo att rycka ut om du eller dina nära råkar ut för en brand eller olycka. Vårt uppdrag är att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i våra sex medlemskommuner: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg och säker var du än är, på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden.

Brandkåren Attundas uppdrag och mål är att ...

  • vara ledande i att utveckla samhällets samlade förmåga att förebygga samt hantera olyckor och kriser
  • öka medborgarnas trygghet
  • agera för att minska utanförskapet genom att öka tilliten i samhället.
Folk på väg i bild

Det gör vi genom att ...

  • utbilda och informera, samt fokusera på den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser
  • samarbeta med kommuner och genomföra trygghetsaktiviteter, brottsförebyggande åtgärder och delta i samhällsplaneringsprocesser
  • arbeta på egen hand och tillsammans med andra för att öka tilliten i samhället, med fokus på utsatta områden, riskgrupper och unga.

Ta del av våra fullständiga styrdokument här.