Hoppa till huvudinnehållet

Tillsyn

Lager med brandfarliga behållare

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnad av delar av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), LSO, och delar av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), LBE, är delegerad till Brandkåren Attunda av kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Tillsynsperson i bild

Lagstiftningarna klargör inte vilka verksamheter som innefattas av tillsyn utan lämnar denna fråga till kommunerna. De avgör vilka verksamheter som innefattas, hur ofta och på vilket sätt tillsynen ska genomföras.

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand.

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Brandkåren Attunda utför tillsyn av efterlevnaden av lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Tillsynen omfattar kontroll av att trygg hantering av brandfarliga och explosiva varor sker, d.v.s. att lag och relevanta föreskriftskrav för rådande hantering uppfylls. 

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor – Farlig verksamhet

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer särskilda krav på verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i en anläggning där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. D.v.s. de verksamheter som av Länsstyrelsen har klassificerats som farlig verksamhet.