Hoppa till huvudinnehållet

Företag & förebyggande brandskydd

Folk i korridor på ett arbete

För företag

Alla som bedriver någon slags verksamhet har ett tydligt ansvar att upprätthålla en god brandsäkerhet och att arbeta systematisk med sitt brandskydd. De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), det vill säga en plan som säkerställer att det egna brandskyddet fungerar. Vill du ha hjälp med att komma igång med ett systematiskt brandskyddsarbete är du välkommen att kontakta oss.

Under denna avdelning får ni stöd och hjälp samt hittar mallar för ert systematiska brandskyddsarbete och er skriftliga redogörelse.

De som yrkesmässigt hanterar brandfarliga och explosiva varor hittar också informationen här.

Brandkåren Attunda utför också regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka vissa brister, men detta ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte förhindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget göra.