Hoppa till huvudinnehållet

                                

Information om förenklad delgivning

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling, till exempel ett beslut. På denna sida finns information om hur Brandkåren Attunda använder vanligtvis så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar till de personer och företag som behöver ta del av (delges) dem.

För att ge de som är berörda av en myndighetsbeslut möjlighet att komma med synpunkter och överklaga är myndigheter skyldiga att informera de som berörs av beslutet. Det kallas att delge beslutet eller delgivning. Brandkåren Attunda kan använda så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som berörda ska ta del av (delges). Vid förenklad delgivning skickas våra beslut till dig med vanlig (fysisk) post eller på elektronisk väg, via e-post. Om beslutet skickas till dig med vanlig post kommer du att få ytterligare ett brev via vanlig post, som innehåller information om att det tidigare brevet har skickats. Detta brev kallas kontrollmeddelande och skickas för att säkerställa att beslutet kommit fram. Om du bara har fått kontrollmeddelandet, men inte beslutet, behöver du så snart som möjligt kontakta Brandkåren Attunda:

 

E- post:  Mail@brandkaren-attunda.se

Telefon:   08-594 696 00

Post:       Brandkåren Attunda

                Hammarbacken 20

                191 49 Sollentuna

 

Om beslutet har skickats till dig med e-post får du inte något kontrollmeddelande.

Brandkåren Attunda kan fatta flera beslut i samma ärende.

Handlingar skickas vanligtvis med förenklad delgivning så länge ärendet pågår. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

När anses du vara delgiven?

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att beslutet skickats till dig.

Exempel på hur det går till

1 mars: Ett brev/e-post som innehåller det beslut som ska delges skickas till mottagaren.

2 mars: Ett kontrollmeddelande skickas till samma adress följande arbetsdag. Om brevet med beslutet skickades via e-post får du inget kontrollmeddelande.

14 mars: Du anses delgiven om beslutet skickats via e-post. 

15 mars: Du räknas som delgiven två veckor efter att beslutet skickades.

SFS nr: 2010:1932, Förenklad delgivning (22-26 §§)

Kan jag överklaga ett beslut? 

Från det datum som du anses vara delgiven har du 3 veckor på dig att överklaga beslutet i enlighet med §44 förvaltningslagen. Hur du överklagar står beskrivet i beslutet.

Förvaltningslag (2017:900) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)