Hoppa till huvudinnehållet

Sota själv?

Person på tak vid skorsten

Sota själv

Från och med den 1 januari 2007 har Brandkåren Attunda övertagit kommunens roll som myndighet vad gäller ärenden om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Du som är fastighetsägare kan ansöka om att själv få utföra eller låta någon annan utföra sotning på din fastighet.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) får "... kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta under förutsättning att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt".

Information och rutiner för hantering av tillstånd till att sota den egna eldstaden är nu framtagna inom Brandkåren Attunda. Här kan du ladda ner vägledning och blanketter.

Att sota egen fastighet

Att låta annan utföra sotning på egen fastighet