Hoppa till huvudinnehållet

Taxor för tillstånd av brandfarliga och explosiva varor samt tillsyner

Våra taxor gällande tillstånd av brandfarliga och explosiva varor samt tillsyner har uppdaterats, läs mer här.

Brandfarliga Varor

Våra taxor för tillstånd av brandfarliga och explosiva varor samt tillsyner har uppdaterats

Brandkåren Attunda har som tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver utföras på plats ute i verksamheterna.

Avgiftssystemet bygger på fastställda grundavgifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäckning för, tilläggsdebitering per påbörjad timme.

Taxor tillsyner

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara.

Tillstånd brandfarlig vara

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig vara.

Tillstånd explosiv vara

Taxor gällande from 2024-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om explosiv vara.