Hoppa till huvudinnehållet

Brandfarliga och explosiva varor

Gamla gasflaskor

Brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Ikon brandfarlig vara

Vad menas med brandfarliga och explosiva varor?

Med brandfarlig vara menas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara menas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering av vissa mängder, medan det för explosiva varor gäller all sorts hantering, överföring och import.

Brandkåren Attunda svarar för tillsyn av anläggning som hanterar brandfarliga och explosiva varor likväl som handläggning av tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Mer information