Upplands-Bro brandstation

Upplands-Bro brandstation är en kombinerad heltid/deltidsstation. Stationen invigdes 1989 och totalrenoverades 2016 och har cirka 300 larm per år.

Upplands-Bro brandstation

På brandstationen arbetar 10 heltidsbrandmän och 24 deltidsbrandmän. Heltidstyrkan jobbar mellan 06.00–17.00 och rycker ut på 90 sekunder med 1 styrkeledare och 4 brandmän. Deltidsstyrkan ska vara ute med brandbilarna på 5 minuter med samma bemanning som dagtid.

Vi är även ute på andra uppdrag som till exempel: utbildning i brand och sjukvård och utbildar skolor och företag. Brandkåren Attunda arbetar ständigt för ett olycksfritt samhälle. Skulle olyckan vara framme ska närmaste person kunna agera. Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, tankbil, terrängfordon och en större båt för insatser på Mälaren.

Upplands-Bro kommun kännetecknas av en omfattande landsbygd och närhet till Mälaren med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Kommunen hade vid årsskiftet 2022/2023 en befolkning om 32 100 invånare. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 35 000 invånare innan 2030.

Kontakta oss

Besöksadress: Kockbacka, 197 91 Bro
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Tomas Wrådhe, tel. 08-584 811 42, e-post