Sigtuna brandstation

Information om Sigtuna brandstation.

Sigtuna brandstation

Sigtuna kommun ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala. Största delen av kommunen är landsbygd med en koncentration av bebyggelse och befolkning i tätorterna Märsta, Sigtuna stad och Rosersberg. Kommunen hade vid årsskiftet 2017/2018 en befolkning om 47 146 invånare. Märsta med cirka 28 288 invånare, Sigtuna stad med cirka 9 429 invånare och Rosersberg med cirka 2 357 invånare. Resterande av Sigtunas cirka 7 072 invånare bor på landsbygden. Enligt prognos kommer befolkningen att öka till 55 700 år 2030.

Sigtuna är värdkommun för Sveriges största flygplats, Arlanda. Arlanda är en central punkt i kommunen med många arbetstillfällen. Kommunen har också ett industriområde med många stora verksamheter.

Kontakta oss

Besöksadress: Ragvaldsbovägen 10, 193 36 Sigtuna
Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Stationsansvarig: Magnus Andersson, tel. 08-594 697 66, e-post