Sigtuna brandstation

Sigtuna brandstation är centralt placerad vid rondellen 263-255, strax utanför Sigtuna. Platsen för brandstationen har valts ut så att insatstiderna till såväl Märsta som Sigtuna tätort kortas mot tidigare, samt för att ge ökad service till kommuninnevånarna i det förebyggande arbetet. Denna brandstation ersätter tidigare brandstation vid Kolsta, Arlanda och Sigtuna deltidsstation. Nya Sigtuna brandstation är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper bemannar stationen dygnet runt.

Sigtuna brandstation

I byggnaden finns också ambulans stationerade. Bland de resurser som kan användas vid en olycka finns bland annat släckbil, stegbil, tankbil, terrängfordon ”bandvagn” och båt. Den utryckande styrkan åker även på sjukvårdslarm, bland annat vid hjärtstopp.

Sigtuna kommun ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala. Största delen av kommunen är landsbygd med en koncentration av bebyggelse och befolkning i tätorterna Märsta, Valsta, Sigtuna stad och Rosersberg. Varje år passerar mer än 25 miljoner människor Sigtuna kommun via landets största flygplats, Arlanda. Arlanda är en central punkt i kommunen med många arbetstillfällen. Kommunen har också ett industriområde med många stora verksamheter. Kommunen har 51 876 invånare vid årsskiftet 22/23.

Besöksadress: Tullstugan 111 (Rondellen 265-255), 195 92 Märsta
Postadress: Brandkåren Attunda, Tullstugan 111, 195 92 Märsta
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
Distriktschef: Per Jonsson, tel. 070-684 48 31, e-post