Räddningscentral Mitt (RC-Mitt)

Räddningscentral Mitt (RC-Mitt) är vår larmcentral som ansvarar för operativ ledning av Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Mälardalen samt Uppsala Brandförsvar.

Räddningscentral Mitt (RC-Mitt)

För information om pågående händelser/pressfrågor inom Brandkåren Attunda, dygnet runt, ring: 08-594 696 07.

Du kan även ringa den automatiska telefonsvararen för att få information om eventuellt eldningsförbud via larmcentralen på Räddningscentral Mitt: 08-454 83 39.