Räddningscentral Mitt (RC-Mitt)

Räddningscentral Mitt (RC-Mitt) är vår larmcentral som ansvarar för operativ ledning av Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Sala-Heby, Räddningstjänsten Mälardalen samt Uppsala Brandförsvar.

Räddningscentral Mitt (RC-Mitt)