Stängda dagar innan helgdag 2021

Under 2021 har Brandkåren Attundas huvudkontor med administrativ personal ett antal stängda kontorsdagar: 1/4, 14/5, 23/12 och 30/12. Vår operativa verksamhet fortgår precis som vanligt med dygnet runt beredskap. Vid olycka ring alltid 112.

Stängda dagar innan helgdag 2021

Under Brandkåren Attundas stängda dagar på Hammarbacken 20 kommer vi inte att kunna registrera inkommande post, lämna ut allmänna handlingar eller diarieföra ärenden.