Kontakt

Vid nödläge ring alltid 112. För information om Brandkåren Attundas verksamhet, ring vår växel 08-594 696 00.

Kontakt

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Stängda dagar för huvudkontoret 2021

Kontaktuppgifter

Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Besöksadress: Brandkåren Attunda, Hammarbacken 20, 191 49 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
E-post till våra medarbetare: fornamn.efternamn@brandkaren-attunda.se. 

Vid nödläge ring alltid 112.

Information om pågående händelser: 08-594 696 07.
Aktuell brandriskprognos, via Storstockholms räddningscentral: 08-454 83 39.

Organisationsnummer: 222000-0976