Kontakt

Vid nödläge ring alltid 112. För information om Brandkåren Attundas verksamhet, ring vår växel 08-594 696 00.

Kontakt

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Kontaktuppgifter

Postadress: Brandkåren Attunda, Box 464, 191 24 Sollentuna
Besöksadress: Brandkåren Attunda, Hammarbacken 20, 191 49 Sollentuna
Telefonväxel: 08-594 696 00, e-post
E-post till våra medarbetare: fornamn.efternamn@brandkaren-attunda.se. 

Vid nödläge ring alltid 112.

Information om pågående händelser: 08-594 696 07.
Aktuell brandriskprognos, via Storstockholms räddningscentral: 08-454 83 39.

Organisationsnummer: 222000-0976