Räddningstjänstpersonal i beredskap

Den som arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka.

När larmet går har de runt 5 minuter på sig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Räddningstjänstpersonal i beredskap måste därför bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer.

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. I arbetsgruppen har alla sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löses uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra delar av förbundet.

Att arbeta som RIB innebär en mängd fördelar samtidigt som de gör en viktig insats i samhället. Räddningstjänstpersonal i beredskap får t.ex. en omfattande utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår. Möjlighet finns även till fysisk träning och det kan även ges tillfälle att ta lastbilskörkort.

Första insatsperson (FIP) finns på brandstationen i Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro och bemannas med Första insatsbefäl (FIB). FIP åker direkt till olycksplatsen och är därför på plats snabbare för att göra de första viktiga åtgärderna på skadeplatsen.