Operativ ledare

Att leda en insats kräver kunskap om olycksförlopp, byggnadstekniskt brandskydd, olycksdynamik, beslutsfattande, ledarskap och personlig mognad. Inom vår region kan du som operativ ledare även behöva stötta andra organisationer vid olyckor.

Operativ ledare

Varje år inträffar flera olyckor inom vårt geografiska område. Några av olyckorna kräver att resurserna planeras, prioriteras och används på det absolut bästa sättet. Händelsen kräver ett gott ledarskap där det drabbade sammanhanget tas om hand. Brandkåren Attunda har därför operativa ledare såsom styrkeledare, yttre befäl eller operativa chefer som leder insatser och system.