Brandingenjör

En brandingenjör ska inte bara kunna förstå en brand och veta hur den ska släckas utan också ha goda kunskaper i hur vi kan förebygga bränder och olyckor.

Brandingenjör

Brandkåren Attundas brandingenjörer arbetar med att skapa ett tryggare samhälle i våra medlemskommuner.

Våra brandingenjörer arbetar bland annat med:

  • Tillsyn enligt LSO och LBE.
  • Tillståndshantering för anläggningar med brandfarliga och explosiva varor.
  • Granskning av riskanalyser i kommunernas planprocesser.
  • Granskning av brandteknisk dimensionering i större byggprojekt.
  • Bedömningar i sotningsärenden och remissärenden.

Även utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av våra olika verksamhetsområden ingår i brandingenjörens yrkesroll.