Systematiskt brandskyddsarbete

Vad är ett systematiskt brandskyddsarbete? Lagen om skydd mot olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Systematiskt brandskyddsarbete

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation och har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Syfte

Utbildningen ger kursdeltagaren information om Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt SBA. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna starta upp och bedriva systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen. I utbildningen varvas teori med grupparbeten.

Innehåll

 • Företagets brandskyddsorganisation
 • Byggnadstekniskt brandskydd:
  - Brandcellsindelning
  - Utrymningssäkerhet
 • Ägarens/innehavarens brandskyddsansvar
 • Brandskyddsbeskrivningen
 • Regler och rutiner
 • Utbildningsplan kontrollplan
 • Uppföljningsrutiner
 • Intern brandskyddskontroll:
  - Checklista
  - Kontrollinstruktioner
  - Rapporteringsrutiner
 • Praktisk övning

Tidsåtgång

Ca 6 timmar.

Skicka en intresseanmälan.