Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för brandkontrollanter och ansvariga

Det här är en utbildning som fokuserar på att utbilda deltagarna i hur man på arbetsplatsen kan arbeta systematiskt med brandskyddet. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) kräver att alla arbetsplatser bedriver systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildningen ger er verktyg och fördjupad kunskap att utforma ert brandskydd på arbetsplatsen.

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Hur ser er brandskyddsorganisation ut?
 • Hur ser ert inbyggda brandskydd ut?
 • Vilken kunskap finns hos personalen?

Systematiskt brandskyddsarbete:

 • Ansvar
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplaner och utbildning
 • Instruktioner och rutiner
 • Dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd
 • Drift- och underhåll
 • Kontroll och uppföljning
 • De viktigaste lagarna och föreskrifterna
 • Kontrollsystemets uppbyggnad
 • Definitioner för brandtekniska installationer
 • Egenkontrollverksamheten
 • Att bedöma risker för brand
 • Att arbeta med förebyggande brandskydd - tips och råd om hur man kan arbeta för att höja brandskyddet i verksamheten
 • Att utföra egenkontroll - hur gör man kontrollronder och annan brandskyddskontroll?
 • Att initiera och följa upp åtgärder för avhjälpande av brister inom kontrollområde
 • Att informera och utbilda nyanställd om organisationens brandskydd
 • Att följa upp och sammanställa tillbudsrapportering samt rapporter från kontrollronder
 • Att avrapportera brandskyddsarbetets status, inträffade tillbud och brister till brandskyddsansvarig

Tidsåtgång: Efter överenskommelse

Antal: Efter överenskommelse

 

Kursmål:

 • Att deltagarna ska få en fördjupad kunskap i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)
 • Att deltagarna ska få verktyg för att kunna agera som brandskyddsansvarig och eller brandskyddskontrollant.

Klicka här för att skicka en intresseanmälan.