HLR + Första hjälpen

Hjärt- och lungräddning (HLR), första hjälpen med inslag av hjärtstartare

Då restriktionerna har hävts genomför vi nu våra utbildningar som tidigare.

Har ni speciella önskemål kontakta: utbildning@brandkaren-attunda.se

Det här är en utbildning som fokuserar på att utbilda deltagarna i hur de ska agera i händelse av hjärtstopp, sjukdomstillfälle eller annan akut skada.

Vi anpassar utbildningen efter era förutsättningar.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Omhändertagande av medvetslös
  • Öva på stabilt sidoläge
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Öva på att hantera hjärtstartaren
  • Definition av L-ABC
  • Omhändertagande av olika akuta sjukdomstillstånd
  • Omhändertagande av olika skadesituationer

Tidsåtgång: Ca 3 - 3,5 h

Antal: Max 20 stycken deltagare per kurstillfälle

 

Kursmål:

  • Att våga agera vid hjärtstopp, sjukdomsfall, skada samt att kunna använda hjärtstartaren
  • Att medvetandegöra arbetsplatsens rutiner i samband med hjärtstopp, sjukdom och skada

Klicka här för att skicka en intresseanmälan.