Våra utbildningar

Brandkåren Attundas utbildningsavdelning erbjuder er personal livsviktig utbildning. Du eller din kollega kan vara den som är först på plats när en olycka inträffar. Finns kunskap och trygghet att kunna agera innan räddningstjänsten eller ambulans anländer så kan det vara skillnad mellan liv och död.

Våra utbildningar

Syfte

Brandkåren Attunda arbetar aktivt för att förebygga och minska konsekvenser av olyckor i samhället.
Som ett led i detta kan du som arbetsgivare beställa livsviktig utbildning av oss.

Upplägg/ mål

Våra utbildningar bygger på ett pedagogiskt upplägg som ska ge deltagarna förutsättningar att våga agera när olyckan inträffar. Vi är övertygade om att det gör man bäst genom praktiska övningar.

Instruktörer

Alla våra instruktörer är utbildade brandmän som kontinuerligt kompetensutvecklar sig genom sin yrkesroll och på så sätt erbjuder vi er den bästa och den mest aktuella kunskapen.

Plats

Våra utbildningar genomförs gärna hos er eller på närmsta brandstation inom våra distrikt.
Sker utbildningen hos er önskar vi tillgång till en projektor/ projektorduk samt utrymme för att ev genomföra de praktiska övningsmomenten.

För information kring vårt utbildningssortiment klicka nedanför på respektive utbildning.

Kursutbud

Intresseanmälan

Intresseanmälan till kurs eller skräddarsydd utbildning.

För mer information om våra kurser

Kontakta Rickard Liljedahl, utbildningssamordnare, på mobilnummer 070-737 03 63 eller skicka ett mejl till utbildning@brandkaren-attunda.se

Kursutbud medlemskommunerna

Brandkåren Attunda har avtal med medlemskommunerna, vilket ger varje kommun möjlighet att utbilda sin personal inom de kurser vi tillhandahåller. Du som är anställd i de kommuner som ingår i Brandkåren Attundas upptagningsområde, måste kontakta ansvarig chef på din arbetsplats för att få mer information om hur du anmäler dig till de kurser som är aktuella. Anmälan för dig som är kommunanställd gör du via din kommuns eget intranät.