Kontakt och synpunkter

Här kan du lämna dina frågor och synpunkter på sotning och brandskyddskontroll. OBS! Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska inte heller användas för bokning eller ombokning av sotning eller brandskyddskontroll. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock sekretesskyddas.

Kontakt och synpunkter - sotning

Samtliga fält är obligatoriska och informationen kommer att användas för att du ska få så relevant information som möjligt. Samtliga uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).