Översvämning - Så skyddar du dig och din fastighet

Klimatförändringar bidrar till ändrade nederbördsmönster och högre vattennivåer längs med kust, sjöar och vattendrag. Med ett förändrat klimat ökar risken för översvämning. Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar och störningar i avloppshantering, el och vattenförsörjning.

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Så här kan du skydda din fastighet från översvämning:

 • Skaffa information om tidigare väderhändelser
 • Kontrollera din försäkring
 • Följ väderleksrapporten
 • Ha koll på vattennivån
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick
 • Se till att marken lutar bort från huset
 • Planera för barriärer
 • Skaffa pumpar
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten
 • Flytta undan känsliga föremål
 • Kontakta tekniska kontoret på kommunen om det är stopp i dagvattenbrunnar
 • Inför en storm, ta in eller surra fast lösa föremål

Genom länkarna nedan kan du läsa mer vad du kan göra före, under och efter en översvämning och vilket ansvar samhället har för att förebygga och hantera översvämningar.