Krishändelse

Olyckor kan till stor del förebyggas. Men när de väl inträffar är det av största vikt att veta hur man kan eller bör agera.

Krishändelse

112

Vid nödläge ring alltid 112. Läs mer om 112 på SOS Alarm.

113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Läs mer om 113 13 på SOS Alarm.

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. Läs mer om 114 14 på Polisen.