Hoverboards

På senare tid har det uppmärksammats att flera hoverboards har fattat eld när dessa har laddats. Hoverboards bör alltid laddas under uppsikt och inte på natten, för att minska en eventuell risk för brand.

Bild: Ben Larcey.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) samarbetar med Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket i denna fråga,.Rekommendationer

  • Ladda hoverboards under uppsikt och enligt tillverkarens bruksanvisning.
  • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta inköpsstället.
  • Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-märkt.
  • Kontrollera att det står på hoverboarden vem som har tillverkat produkten och att du får med en bruksanvisning på svenska.
  • Alla som använder produkten ska läsa bruksanvisningen, ibland kan det till exempel stå minsta vikt för den som ska använda den. Föräldrar rekommenderas att tillsammans med barn/ungdomar läsa bruksanvisningen, så att alla i hushållet har kunskap om till exempel anvisningar för laddning av batteriet.
  • Använd hjälm och gärna skydd på händer, armbågar och knän när du åker på hoverboarden.

Mer information